About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister and His Excellency Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia

Posted on: June 12, 2020 | Back | Print

Telefonsamtale mellom statsministeren og Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Kambodsjas statsminister

10. juni 2020

Statsminister Narendra Modi hadde en telefonsamtale i dag med Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Kambodsjas statsminister.

De to lederne diskuterte Covid-19-pandemien. De ble enige om å fortsette det pågående samarbeidet for å hjelpe hverandres statsborgere i det andre landet, og legge til rette for evakuering av disse.

Statsministeren formidlet Indias ønske om å styrke ytterligere forholdet til Kambodsja, et viktig ASEAN-medlem som deler sivilisatoriske og kulturelle bånd med India.

Lederne gikk gjennom det robuste utviklingssamarbeidet mellom de to landene, inkludert kapasitetsbyggende programmer under ITEC-ordningen og Quick Impact Projects under Mekong-Ganga-samarbeidet.

Kambodsjas statsminister vektla hvor viktig forholdet til India er for Kambodsja. Statsministeren gjengjeldte gesten og understreket Kambodsjas høyt verdsatte rolle i Indias Act East-strategi.  

New Delhi
10. juni 2020


Phone call between Prime Minister and His Excellency Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia

June 10, 2020

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia.

The two leaders discussed the Covid-19 pandemic. They agreed to continue the ongoing cooperation for helping each other’s expatriates and facilitating their evacuation.

Prime Minister conveyed India’s commitment for further strengthening its relationship with Cambodia, an important member of ASEAN with shared civilizational and cultural ties with India.

The leaders reviewed the robust development partnership between both countries, including capacity building programmes under the ITEC scheme and Quick Impact Projects under the Mekong-Ganga Cooperation framework.

The Cambodian PM emphasised the importance that Cambodia attaches to relations with India. Prime Minister reciprocated the sentiment and stressed Cambodia’s valued role in India’s Act East policy.

New Delhi
June 10, 2020

*****

Press Releases