About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister and H.E. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel

Posted on: June 12, 2020 | Back | Print

Telefonsamtale mellom statsministeren og Benjamin Netanyahu, Israels statsminister

10. juni 2020

Statsministeren hadde en telefonsamtale i dag med Benjamin Netanyahu, Israels statsminister.

Han gjentok sine varme gratulasjoner til statsminister Netanyahu for hans nylige innsettelse som statsminister, og uttrykte tillit til at partnerskapet mellom India og Israel ville fortsette å blomstre under Netanyahus lederskap.

Lederne diskuterte potensielle områder der India og Israel kunne utvide sitt samarbeid i konteksten av Covid-19-pandemien, inkludert forskning og utviklingsarbeid innen områdene vaksiner, terapi og diagnostikk. De ble enige om å fortsette den nåværende utvekslingen av ekspertteam mellom begge land, og ble også enige om at fruktene av et slikt samarbeid skulle bli gjort tilgjengelig til fordel for hele menneskeheten.

Lederne gikk gjennom andre viktige punkter på den bilaterale agendaen, og delte synet om at verden etter COVID-19 ville skape flere muligheter for gjensidig fordelaktig samarbeid på mange områder. De diskuterte særlig de enorme mulighetene for å utvide det allerede robuste bilaterale samarbeidet på områder som helseteknologi, innovasjon i landbruket, forsvarssamarbeid og informasjonsteknologi. 

Begge ledere var enige om å holde jevnlig kontakt for å dele vurderinger og konsultere hverandre angående muligheter og utfordringer som måtte dukke opp i et skiftende globalt landskap.

New Delhi
10. juni 2020


Phone call between Prime Minister and H.E. Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel

June 10, 2020

Prime Minister spoke on phone today with His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel.

He reiterated his warm congratulations for Prime Minister Netanyahu's recent assumption of office, and expressed confidence that the India-Israel partnership would continue to flourish under PM Netanyahu's leadership and guidance.

The leaders discussed the potential areas in which India and Israel could expand their cooperation in the context of the COVID-19 pandemic, including research and development efforts in the fields of vaccines, therapeutics and diagnostics. They agreed to maintain the ongoing exchanges between expert teams of both countries, and also concurred that the fruits of such collaboration should be made available for the wider benefit of humanity.

The leaders reviewed other important topics on the bilateral agenda, and agreed that the post-COVID world would create further avenues for mutually beneficial partnerships in many areas. In particular, they assessed tremendous scope for expanding the already robust India-Israel collaboration in areas like health technology, agricultural innovation, defence-cooperation and information technology.

Both leaders agreed to remain in regular touch to share assessments and consult each other on the emerging opportunities and challenges in the changing global scenario.

New Delhi
June 10, 2020